Norme

Izbor iz međunarodnih normi za destruktivno ispitivanje materijala koje se ispituju na Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH kidalicama

Općenito, norma je poznata i priznata mjera za određenu kvantitativnu ili kvalitativnu veličinu u okviru određene zajednice.

  • Norma je dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu.
  • Norma ili standard u robnoj proizvodnji podrazumijeva niz preciznih i sažetih  definicija, tehničkih specifikacija, kriterija, mjera, pravila i karakteristika koje opisuju materijale, proizvode, procese i sustave.

TOPOMATIKA D.O.O. je ovlašteni zastupnik Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH u regiji. Dodatne informacije o uređajima za ispitivanje mehaničkih svojstava koje vidite niže na ovoj stranici zatražite na telefon +385 1 3496 010 ili e-mail deformacije@topomatika.hr .

Mehaničko ispitivanje rastezanjem materijala

Play Video

DIN EN ISO 527  – Plastika – Određivanje vlačnih svojstava

 
HRN EN ISO 1798 – Određivanje rastezne čvrstoće i prekidnog istezanja savitljivih pjenastih polimernih materijala

ASTM D3574 – Standardne metode ispitivanja fleksibilnih pjenastih materijala – ploče, lijepljene i lijevane uretanske pjene

Video: instalirana oprema za mehaničko ispitivanje polimera

Preporučena oprema:

Play Video
Play Video

HRN EN ISO 6892 – Metalni materijali – Ispitivanje vlačne čvrstoće

  1. dio: metoda ispitivanja pri sobnoj temperaturi
  2. dio: Metoda ispitivanja pri povišenoj temperaturi
  3. Metoda A
  4. Metoda B

Video: instalirana oprema za mehaničko ispitivanje metala pri sobnoj temperaturi

Preporučena oprema:

ISO 37 – Guma i elastoplastomeri – Određivanje vlačnih svojstava, npr. rastezanje O-ringa s opcijom rotacije

Preporučena oprema:

BAS EN 12310-1:2014 – Elastične trake za hidroizolaciju – Dio 1: Trake od bitumena za hidroizolaciju krova – Određivanje otpornosti na cijepanje

Play Video

DIN EN ISO 13934-1 – Tekstil – Vlačna svojstva materijala – Dio 1: Određivanje maksimalne sile i istezanja pri maksimalnoj sili metodom rastezanja materijala u obliku trake DIN EN 455-2, DIN 53835, ISO 9073-4, ISO 13934, ISO 13935, ISO 13936, EN ISO 13937, ISO 14704, ASTM D4034, ASTM D5034, ASTM D5035,  ASTM D434…

Video: instalirana oprema za ispitivanje tekstilnih materijala

Preporučena oprema:

Ispitivanje kartona savijanjem i razvlačenjem

Ostali standardi:

DIN EN ISO 13019 – Geotekstili – Vlačno ispitivanje na širokim trakama

DIN EN ISO 12311-1  – Savitljive hidroizolacijske trake – Dio 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju; Određivanje rastezanja, vlačne čvrstoće; Njemačka verzija EN 12311-1: 1999

DIN EN 1465 Adhezivi – Određivanje zatezne posmične čvrstoće preklopnih spojeva; Njemačka verzija EN 1465: 2009

DIN EN ISO 29073 – Tekstil; Metode ispitivanja netkanog tekstila; Dio 3: Određivanje vlačne čvrstoće i istezanja (ISO 9073-3: 1989); Njemačka verzija EN 29073-3: 1992

DIN 53292:1982-02 Ispitivanje sendviča; Vlačna ispitivanja okomito na lice

DIN 53363:2003-10 Ispitivanje plastičnih filmova – Test kidanja pomoću trapezoidnog uzorka s rezom

DIN EN ISO 53504 Ispitivanje gume i elastomera – Određivanje vlačne čvrstoće, vlačnog naprezanja, elongacija pri lomu i naprezanja u vlačnom testu

DIN EN ISO 53515 Određivanje otpornost na trganje gume, elastomera i plastičnih filmova pomoću kutne probe po Gravesu s urezivanjem

HRN EN ISO 898-1: 2009 – Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika – 1. dio: Vijci i svorni vijci propisanog razreda čvrstoće – Grubi i fini navoj (ISO 898-1:2009; EN ISO 898-1)

 

Mehaničko ispitivanje pritiskom

ASTM D 4833 – ispitivanje geosintetike na proboj
Play Video

EN 789 Smično ispitivanje drveta

Određivanje smičnog modula i čvrstoće na smicanje  univerzalnom kidalicom Inspekt table 50 kN

Ostali standardi:

ISO 12236: 2006 –  specificira metode za određivanje otpornosti na probijanje mjerenjem sile potrebne za prolazak klipa s ravnim završetkom kroz geosintetiku.
Test se obično provodi na suhim uzorcima u određenim atmosferskim uvjetima.Test se primjenjuje na većinu tipova proizvoda, ali ne i na materijale s otvorom veće od 10 mm.

ISO 14126 – Kompoziti ojačani plastičnim vlaknima – Određivanje tlačnih svojstava u ravnini.

DIN 53291:1982-02  – Ispitivanje sendvič materijala; Tlačna proba okomito na lice

DIN 53294:1982-02 – Ispitivanje sendviča; test smicanja

ISO 604  – tlačna svojstva plastike – Ova metoda se koristi za ispitivanje ponašanje uzorka na tlak, za određivanje tlačne čvrstoće, kompresivnog modula, i drugih aspekata odnosa prema tlačnom naprezanju pod utvrđenim uvjetima.
Za ovaj test, uzorak se komprimira duž glavne osi pri konstantnoj brzini pomaka do prijeloma ili dok smanjenje dužine dosegne određenu vrijednost.

DIN EN ISO 993-5 – Metoda ispitivanja gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda – Dio 5: Određivanje hladne kompresijske čvrstoće ; Njemačka verzija EN 993-5: 1998

HRN ISO 13503-2 -Industrija nafte i prirodnog plina — Fluidi i materijali za završno opremanje bušotina — 2. dio: Mjerenje svojstava podupirača upotrebljavanih pri hidrauličkome frakturiranju i pješčanome zasipu (ISO 13503:2006; EN ISO 13503-2:2006)

 

Mehaničko ispitivanje savijanjem u 3 i 4 točke

Play Video

EN ISO 1288-3 mehničko ispitivanje otpornosti stakla na savijanje — 3. dio: Ispitivanje na uzorku oslonjenom na dvije točke (savijanje u četiri točke)

Play Video

EN 789 i EN 13986 Ispitivanje drveta savijanjem u 4 točke

Fleksijsko ispitivanje drvenih uzoraka univerzalnom kidalicom Inspekt table 50 kN

Play Video

DIN EN ISO 178 – Plastika – Određivanje savojnih svojstava

HRN EN ISO 14125 – Određivanje savojnih svojstava plastičnih kompozita ojačanih vlaknima

Mjerenje mehaničkih svojstava prilikom savijanja u mjernom laboratoriju za mehanička ispitivanja TOPOMATIKA d.o.o. provodimo na univerzalnoj kidalici Inspekt table 20 kN sa hvataljkama za savijanje u 3 točke koje promjerima kontaktnih valjčića odgovaraju normi ISO 178. Razmak oslonaca možemo proizvoljno podešavati. U ponudi imamo razne duljine i širine oslonaca. Za mjerenje pomaka prema ovoj normi možemo vam ponuditi specijalne ekstenzometre za mjerenje progiba koji mjere pomak samo u jednoj točki (slika lijevo ispod videa). Ako provodite samo rutinska ispitivanja savijanjem kidalica i ekstenzometar koji mjeri progib u sredini su vam dovoljni, ali ako se bavite istraživanjem materijala ili proizvoda korisno je detaljno poznavati raspodjelu pomaka i deformacija po cijeloj površini (npr. za verifikaciju numeričkih simulacija). U ovom slučaju video pokazuje raspodjelu deformacija na površini epruvete u vertikalnom smjeru u svakom trenutku ispitivanja. U TOPOMATIKA mjernom laboratoriju deformacije na površini epruvete izmjerili smo s optičkim 3D mjernim uređajem za 3D  mjerenje pomaka i deformacija GOM ARAMIS koji kontinuirano i visoko precizno te bez izravnog kontakta s uzorkom mjeri pomake i deformacije uzorka tijekom cijelog postupka: od početka do loma uzorka. Kao rezultate daje jasni vizualni prikaz lokalne raspodjele pomaka i deformacija, te se iz rezultata može iskazati savojni modul elastičnosti, savojna čvrstoća…

Preporučena oprema:

Play Video

DIN EN ISO 9969 – Termoplastične cijevi – određivanje krutosti prstena

DIN EN ISO 13968 – Plastične cijevni i kanalizacijski sustavi – Termoplastične cijevi – Određivanje fleksibilnosti prstena

Preporučena oprema:

Ostali standardi:

ASTM D790 – Standardne metode ispitivanja za savitljiva svojstva neaarmirane i ojačane plastike i električnih izolacijskih materijala

DIN EN ISO 12814-1  – Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih polugotovih proizvoda – Dio 1: test savijanja; Njemačka verzija EN 12814-1: 1999

DVS 2203-5 – testiranje zavarenih zglobova termoplastičnih ploča i cijevi – Tehnološki test savijanja

Preporučeni Hegewald & Peschke proizvodi za ispitivanje materijala:

Imate li pitanja? Mjernu opremu i usluge možemo vam demonstrirati uživo u TOPOMATIKA mjernom laboratoriju i demo centru, u Industrijskoj ulici 3, Novaki HR-10431, Sveta Nedelja ili online npr. preko Webex platforme.

Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na +385 1 3496 010 ili deformacije@topomatika.hr