Tekstil

Hegewald & Peschke kidalice upotrebljavaju se i za mehaničko ispitivanje različitih vrsta tekstila vlačnim pokusom. Ovisno o uzorcima i namjeni koriste se kidalice različitih mjernih područja i konfiguracija, opremljene dodacima i uređajima prema potrebama testiranja. Pogledajte primjere korištenja Hegewald & Peschke kidalica u ispitivanju tekstilnih uzoraka:

    • Automobilska industrija: testiranje sigurnosnih pojaseva

      univerzalana kidalica Inspekt 100 kN, produžena

Sila pucanja kombinacije sigurnosnog pojasa sa kopčom i zatezačem

Inspekt 100kN kidalica određuje nominalnom snagom do 100 kN silu pucanja sigurnosnog pojasa sa zatezačem i kopčom. Kidalica je za tu namjenu produžena 500mm i opremljena s prednje i stražnje strane sigurnosnim vratima. Dodatna zaštita osigurava od oštećenja metalnim dijelovima. Univerzalni softver za testiranje razvijen u Hegewald & Peschke MPT GmbH sadrži modul za vlačna i tlačna ispitivanja komponenti.

 

Imate li pitanja? Mjernu opremu i usluge možemo vam demonstrirati uživo u TOPOMATIKA mjernom laboratoriju i demo centru, u Industrijskoj ulici 3, Novaki HR-10431, Sveta Nedelja ili online npr. preko Webex platforme.

Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na +385 1 3496 010 ili deformacije@topomatika.hr

Metali
Polimeri
Staklo
Savijanje keramike u 3 točke
Keramika
Kompoziti
Drvo
Tekstil
Ostali materijali