O nama

TOPOMATIKA d.o.o. prodaje mjernu opremu za određivanje mehaničkih svojstava materijala, 3D digitalizaciju odnosno 3D skeniranje, mjerenje i kontrolu oblika, dimenzija,  pomaka i deformacija objekata veličine od nekoliko milimetara do nekoliko desetaka metara.

Za potrebe karakterizacije materijala:

Zastupstva mjerne opreme


Primjene

Primjene
Industrija metala
Industrija metala - primjeri primjene
Keramika
Keramika - primjeri primjene
Staklo
Staklo - primjeri primjene
Drvo
Drvo - primjeri primjene
Industrija polimera
Industrija polimera - primjeri primjene
Kompoziti
Kompoziti - primjeri primjene
Tekstil
Tekstil - primjeri primjene
Ostali materijali
Ostali materijali - primjeri primjene
Testiranje namještaja
Testiranje namještaja - primjeri primjene
Ispitivanje tvrdoće površina
Ispitivanje tvrdoće površina - primjeri primjene