Uređaji za mjerenje sile

Metlogix mjerači i testeri sile – oprema za mjerenje i ispitivanje sila

TOPOMATIKA D.O.O. prodaje Metlogix mjerače sile u regiji. Sve informacije o proizvodima možete zatražiti na telefon +385 1 3496 010 ili e-mail deformacije@topomatika.hr 

Interaktivna simulacija mjerača sile

Pokrenite proces mjerenja sile pritiskom na Start ili na pokretni dio dinamometra.

 

Dinamometri:

 • DFG Digitalni mjerač sile
 • DFC mjerač sile s  Bluetooth
 • CNC dinamometar

DFG digitalni mjerač sile

 • Mogućnost uporabe kao ručni uređaj ili na ručnom ispitnom postolju
 • Mogućnost odabira prikaza mjernih jedinica: N, gf, kgf, lbf, ozf
 • Mogućnosti prikaza: u stvarnom vremenu, max. vlačna sila, max. tlačna sila
 • Odabir funkcija s dvije tipke
 • Integrirana kontrola tolerancija
 • Točnost +/- 0,2%
 • Rezolucija prikaza 5000:1
 • Sampling rate 10kHz
 • Unutarnja memorija za 50 rezultata
 • Integrirana statistička evaluacija
 • Izvoz podataka preko USB ili RS232
 • Robusno lijevano kućište
 • Sigurnosno preopterećenje do 200%
 • USB punjač baterije
 • Mjerenje sile od 0 do 50N, 100N, 250N, 500N, 1000N, 2500N

DFC mjerač sile s Bluetooth

 • Mogućnost uporabe kao ručni uređaj ili na motoriziranom ispitnom postolju
 • Mogućnost  prikaza u stvarnom vremenu i prikaza vršnih sila
 • Grafički prikaz
 • 2 tipke za odabir najvažnijih funkcija
 • Upravljačka jedinica za CNC ispitni okvir FMM
 • Izbor zaslona: N, gf, kgf, lbf, ozf
 • Metode ispitivanja: u stvarnom vremenu, max. vlačna sila, max. tlačna sila, prosječna sila tijekom vremena
 • Ekstenzivne metode ispitivanja kada se koriste s ispitnim okvirom sile FMM: ispitivanje sile pomaka, prosjek pomaka, test prekida, ciklus prema broju ili trajanju, ispitivanje držanja
 • Točnost +/- 0,1%
 • Rezolucija zaslona 10 000: 1
 • Digitalni I / O: 2 cannel
 • Brzina uzorkovanja 25kHz
 • Interna memorija za 99 vrijednosti rezultata
 • Izvoz podataka na Bluetooth, USB ili RS232
 • Integrirana statistička procjena
 • Sigurno preopterećenje do 200%
 • USB punjač za baterije
 • Mjerenja sila se kreću od 0 do: 10N, 25N, 50N, 100N, 250N, 500N, 1000N, 2500N
 • Robusno ljevano kućište
 • Isporuka u kompletu s transportnim kovčegom, punjačem i dodacima
 • Na raspolaganju je Clevis komplet za standardne hvataljke

CNC force tester do +/- 500N, 1500N ili 2500N

 • Modularna konfiguracija testnih procedura i opsežne evaluacijske funkcije
 • Standardni hod 500 mm
 • Produljeni hod 760 mm
 • Robustan dizajn s preciznim vodilicama za ponovljivu i fino podesivu brzinu ispitivanja
 • Visoka točnost mjerenja pomaka, bolja od 0,02 mm
 • Potpuno automatizirana ispitivanja s pojedinačno definiranim parametrima
 • Eliminacija deformacije steznih naprava
 • Veliki izbor odgovarajućih hvataljki 
 • S L1, S1 ili L2 plus verzijom softvera za ispitivanje širokog raspona proizvoda i materijala
 • Konfigurirani i pohranjeni postupci testiranja mogu se lako ponoviti
 • Jasan prikaz rezultata u dijagramima sila – pomak, sila – vrijeme
 • Tolerancijski test za trenutno određivanje dobar/loš uzorak
 • Mogućnost ispisa i izvoza podataka

Primjena:

 • Automatizirano i ponovljivo izvođenje različitih testova npr. određivanje vlačne i tlačne čvrstoće, lomna čvrstoća
 • Tlačni ili vlačni testovi do određene sile
 • Tlačni ili vlačni testovi do određenog pomaka
 • Testovi smicanja i odljepljivanja
 • Cikličko ispitivanje prema broju ciklusa ili trajanju
TOPOMATIKA D.O.O. prodaje Metlogix force testere u regiji. Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na telefon +385 1 3496 010 ili e-mail deformacije@topomatika.hr 

Ukoliko je vaša aplikacija vezana uz ispitivanje mehaničkih svojstava materijala pa vam force tester nije dovoljan, možemo vam ponuditi i univerzalne kidalice za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala od Hegewald & Peschke:

Imate li pitanja? Opremu i proizvode možemo vam demonstrirati uživo u TOPOMATIKA mjernom laboratoriju i demo centru, u Industrijskoj ulici 3, Novaki HR-10431, Sveta Nedelja ili online npr. preko Webex platforme.

Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na +385 1 3496 010 ili deformacije@topomatika.hr