O nama

TOPOMATIKA d.o.o. prodaje mjernu opremu za određivanje mehaničkih svojstava materijala, 3D digitalizaciju odnosno 3D skeniranje, mjerenje i kontrolu oblika, dimenzija,  pomaka i deformacija objekata veličine od nekoliko milimetara do nekoliko desetaka metara.

Za potrebe karakterizacije materijala: