Ostali materijali

Kidalice i tvrdomjeri upotrebljavaju se za ispitivanje čvrstoće odnosno tvrdoće različitih materijala u mnogim industrijama i istraživanjima. Na kidalicama se statičkim vlačnim pokusom, statičkim tlačnim pokusom ili savijanjem mogu ispitivati razni uzorci kao što su, primjerice, građevinski materijali (izolacijski materijal, podne obloge…) i biološki uzorci poput voća ili medicinskih transplantata i zamjenskih tkiva. Ovisno o uzorcima i namjeni koriste se kidalice različitih mjernih područja i konfiguracija, opremljene dodacima i uređajima prema potrebama testiranja.

Pogledajte izdvojene primjere korištenja Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH kidalica u ispitivanju različitih materijala:

Play Video

Univerzalna kidalica u medicinskim istraživanju zamjenskih stanica i tkiva

DIZG gGmbH (Njemački institut za stanice i zamjenska tkiva) u Berlinu nabavio je kidalicu Inspekt table blue 10 kN za istraživanje svojstava transplantacijskih tkiva kako bi se ustanovilo ponašanje zamjenskih tkiva pri mehaničkim naprezanjima. Donatorski materijal koji se ispituje obuhvaća uzorke kože, ligamenata i tetiva poput Ahilove tetive. Zbog svojstava tih uzoraka, kidalica opremljena pneumatskim čeljustima i uređajem za optičko mjerenje naprezanja mora ispunjavati posebne zahtjeve.

Njemački institut za stanice i zamjenska tkiva (DIZG) je dobrotvorni proizvođač alogenih transplantata tkiva i autogenih staničnih kultura. Cilj im je ponuditi velikom broju ljudi s ozbiljnim defektima tkiva bolju perspektivu liječenja darovima donatora. Institut je osnovan je 1993. godine u Berlinu i od tada neprekidno promiče donacije tkiva te istraživanje i razvijanje transplantacija. Oko 31.000 pacijenata s teškim ozljedama svake godine korist oko 250 različitih vrsta transplantata iz laboratorija DIZG.

Univerzalna kidalica za istraživanja na Universität der Bundeswehr München  

Sveučilište Minhenu je kupilo kidalicu Inspekt table blue 5 kN za potrebe istraživanja, za planirano tlačno ispitivanje uzoraka tkiva. Za tu namjenu standardna kidalica Inspekt table blue 5 kN opremljena je sustavom za kontrolu EDC580 umjesto sustava EDC220. To omogućuje rad s većom brzinom obrade podataka, do 1000 Hz.

Tijekom tlačnog ispitivanja putanju deformacije, u ovom slučaju deformacije tkiva, skeniraju dva spojena mjerna senzora, a zatim se iz izmjerenih podataka dobije srednja vrijednost kao rezultat testa. Isporučeni video modul istovremeno bilježi cijeli tlačni pokus.

Imate li pitanja? Mjernu opremu i usluge možemo vam demonstrirati uživo u TOPOMATIKA mjernom laboratoriju i demo centru, u Industrijskoj ulici 3, Novaki HR-10431, Sveta Nedelja ili online npr. preko Webex platforme.

Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na +385 1 3496 010 ili deformacije@topomatika.hr

Metali
Polimeri
Staklo
Keramika
Kompoziti
Drvo
Tekstil
Ostali materijali